Print

Arbejdsområde

På to årlige møder tilrettelægges aktiviteter, hvis formål er at medvirke til en fordybelse i den kristne tro. Målet er, at troen kan blive til opbyggelse, en hjælp til selvbesindelse og til erfaring af Guds nærvær midt i vores daglige liv med hinanden

Gudstjenester og andagter

Udvalget tænker gerne med i forhold til særlige (aften)gudstjenester eller andagter, hvor der arbejdes med gudstjenestens form og lægfolk ønskes inddraget i højere grad end ved søndagens højmesse.

Meditativ Bibellæsning

Udvalget tilrettelægger og står for den praktiske afvikling af ca. 10 aftener årligt med såkaldt Meditativ Bibellæsning.

Studiegruppen ”Tro i mødet”

Udvalget er praktisk tovholder, når det handler om kirkens åbne læse-, samtale- og meditationsgruppe ”Tro i mødet”.

Rundbordssamtale om Luther

Udvalget står for tilrettelæggelse og praktisk afvikling af den halvårlige rundbordssnak om Martin Luther og hvordan vi kan bruge hans tanker i dag i vores evangelisk-lutherske folkekirke. Disse rundbordssamtaler finder sted fra 2013 og frem til reformationsjubilæet i 2017: Fejringen af 500 året for reformationens indførelse i Danmark.

Mariadøtrene

Udvalget har gennem tiden knyttet og vedligeholder løbende en nær relation til Mariadøtrene i Kollund. Menighedens medlemmer har den glæde at få lov at aflægge besøg hos Mariadøtrene hvert andet år, ligesom de hvert andet år aflægger besøg i Simon Peters Kirke.

Læs mere

Du kan finde udvalgets medlemmer og kontaktperson her.

Læs mere om de konkrete aktiviteter og mødedatoer her